Overzicht van onze catalogus

De publicaties van het CRISP vormen een essentiële informatiebron over de sociale, economische et politieke geschiedenis van het naoorlogse België, en over de wijzigingen die de politieke instellingen van het land hebben ondergaan. Het CRISP publiceert boeken, pedagogische dossiers, en een tijdschrift : de Courrier hebdomadaire. Het CRISP publiceert uitsluitend in het Frans. Alle publicaties van het CRISP worden opgenomen in een thematische catalogus (in het Frans) die online te raadplegen is. Bestellen is eenvoudig, dank zij een « karretje » dat rechtstreeks verwijst naar een bestelformulier. De jongste publicaties van het CRISP worden omstandiger toegelicht (in het Frans).

De boeken

De door het CRISP gepubliceerde boeken zijn naslagwerken met een hoge wetenschappelijke waarde. Onder de titels van de catalogus kan bijvoorbeeld ‘Histoire politique de la Belgique, facteurs et acteurs de changement’ (Politieke geschiedenis van België, factoren en actoren van de verandering) worden vermeld, van de hand van Xavier Mabille, voorzitter van het Crisp : in 2001 is dit werk aan zijn vierde uitgave toe. Of nog ‘L’Organisation mondiale du commerce. Règles de fonctionnement et enjeux économiques’ (De Wereldhandelsorganisatie. Haar werkingsregels en de economische inzet) door Jean-Marie Warêgne, een boek dat de mechanismen van de WHO verklaart en ontleedt. Een aantal boeken behandelen meer specifieke, eventueel zelfs technische onderwerpen : bijvoorbeeld het werk van Philippe CattoirFédéralisme et solidarité financière. Etude comparative de six pays‘ (Federalisme en financiële solidariteit. Een vergelijkende studie van zes landen). Andere werken zijn eerder bedoeld om het grote publiek te informeren : dit geldt bijvoorbeeld voor de ‘Vocabulaire politique’ (Politieke Woordenschat), een soort woordenboekje dat de lezer wil helpen om zijn weg te vinden in het institutionele landschap van het land.

De Dossiers

Ieder jaar worden er twee ‘CRISP-dossiers’ gepubliceerd. Ze hebben een wetenschappelijk én een pedagogisch doel. Binnen een beperkt aantal pagina’s geven zij nauwkeurige en precieze informatie over allerlei onderwerpen – de jongste dossiers gaan bijvoorbeeld over de Europese munt, de organisatie van de erediensten, de welzijnszorg of de vakbonden. Ze zijn geschreven in een duidelijke taal, met woorden die iedereen kan verstaan. Een speciaal nummer van de dossiers, ‘ La Belgique fédérale’, van de hand van Jacques Brassinne, geeft een zo duidelijk mogelijke uitleg over de institutionele structuur van het land.

De Courrier hebdomadaire

Sinds 1959 worden ieder jaar 40 nummers van de ‘Courrier hebdomadaire du CRISP’ gepubliceerd. Het gaat hier om één van de beste informatiebronnen waarover de socio-politieke, economische et diplomatische kringen in België, en de waarnemers van de Belgische maatschappij, kunnen beschikken. Ieder nummer wordt gewijd aan een grondige studie van één of ander aspect van het politieke leven in de ruime zin van het woord : beslissingsproces of beslissingsveld, actoren en instellingen. De verkiezingen nemen hierin een bijzondere plaats in, en een groeiend aantal nummers gaan over de internationale, in het bijzonder Europese, dimensie van de problemen.

> Online boekhandel (in het Frans)

Les commentaires sont fermés.