Home

Het Centre de recherche et d’information socio-politiques – CRISP (Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie) is een Belgisch onderzoekscentrum dat zich toelegt op de studie van de politieke besluitvorming in Belgisch en in Europees verband. Sinds zijn oprichting in 1958 is het CRISP trouw gebleven aan twee basisopties : pluralisme en onafhankelijkheid. Het tracht, doorheen zijn werkzaamheden, aan te tonen wat de inzet is van de politieke besluitvorming, welke mechanismen hierbij aan het werk zijn, en wat de rol is van de deelnemers aan het beslissingsproces (op politiek,economisch en maatschappelijk vlak en in het middenveld).

Hierbij worden onderwerpen aangesneden die alle aspecten van het politieke, sociale et economische leven omvatten : het CRISP bestudeert dus niet alleen de politieke partijen, de organisaties die aan maatschappelijke belangenbehartiging doen en de verscheidene pressiegroepen, maar ook de ondernemingsgroepen als belangrijkste machtsstructuren op economisch niveau. In dit kader heeft het CRISP een databank aangelegd van het aandeelhouderschap van de in Wallonië gevestigde ondernemingen, en houdt het deze databank bij. Zij kan gratis worden geraadpleegd in het Nederlands.

Het onderzoeksmateriaal dat door het CRISP zelf of door externe, waardevolle medewerkers is aangereikt wordt in het Frans gepubliceerd.

Les commentaires sont fermés.